Wat met de geldigheid van uw voorschrift?

Een voorschrift is geldig tot één jaar na de datum waarop de dokter het voorschrift schrijft. Voor het RIZIV echter is het voorschrift slechts geldig tot en met het einde van de derde maand die volgt op de datum op het voorschrift. Tijdens deze periode betaal je slechts een beperkt bedrag voor de terugbetaalbare geneesmiddelen. Dit bedrag wordt ‘het remgeld’ genoemd. Het RIZIV betaalt het overige deel van de kosten.

Voorbeeld:

Een voorschrift geschreven op 15 juli 2017 is geldig voor terugbetaling tot en met 31 oktober 2017. Tot 31 oktober betaal je dus enkel het remgeld voor terugbetaalbare geneesmiddelen. Ook na deze drie maanden kunnen de voorgeschreven producten nog opgehaald worden bij de apotheker, maar dan betaal je de volledige kostprijs omdat het voorschrift niet meer geldig is voor het RIZIV. Niet-terugbetaalbare geneesmiddelen worden te allen tijde volledig betaald door de patiënt.

De dokter kan de geldigheidsduur van het voorschrift voor het RIZIV verlengen. Hij zet dan op het voorschrift een tweede datum vanaf wanneer het voorschrift uitgevoerd mag worden. De drie maanden beginnen dan pas vanaf deze datum te tellen. Er is echter geen terugbetaling als het voorschrift wordt afgeleverd voor deze datum.

Indien je niet alle voorgeschreven geneesmiddelen in een keer meeneemt, ontvang je een ‘uitgestelde aflevering’. Dit formulier vervangt het voorschrift en blijft even lang geldig als het oorspronkelijke voorschrift.