Medisch Huis Haaltert

Huisartsenpraktijk met 6 huisartsen


Uw eid = toegang tot zorg!

Gelieve op consultatie steeds uw eID mee te nemen (of voor uw kinderen hun kids-ID of ISI+kaart) en bij de hand te houden.

Wij beschikken graag over uw GSM-nummer en emailadres, gelieve deze up-to-date te houden bij ons secretariaat of via email bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat

Het secretariaat is doorlopend telefonisch bereikbaar van 08u tot 20u op het nummer 053 83 19 18 (ook over de middag).
Het onthaal op het gelijkvloers is gesloten van 12u tot 15u!

Medische hulp nodig buiten de spreekuren van je dokter? Bel 1733.

Heb je een medisch probleem als je vaste dokter er niet is? Dan bel je voortaan naar het nummer 1733.
Dat centrale oproepnummer vervangt het oude wachtnummer in je regio. Je hoeft dus enkel nog het nummer 1733 te onthouden.

Wanneer bel je 1733?

Als je medische hulp nodig hebt:

 • In het weekend
 • Op feestdagen
 • 's nachts

Bel enkel naar 1733 voor medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen dokter.

 

Snel geholpen in 4 eenvoudige stappen...
 1. Bel 1733.
 2. Kies je taal: druk 1 voor Nederlands, 2 voor Frans, 3 voor Duits en 4 voor Engels.
 3. Geef je postcode in en sluit af met een hekje (#).
 4. Een operator geeft je verdere instructies, afhankelijk van je gezondheidstoestand.
  • Hij kan je aanraden om naar de wachtpost of de raadpleging van de dokter van wacht te gaan.
  • Hij kan in uitzonderlijke gevallen een dokter van wacht naar je huis sturen als je niet mobiel bent.
  • Hij kan voorstellen om te wachten tot je eigen dokter consultatie houdt.
  • Als de situatie ernstig blijkt, zal hij je vragen om naar de spoeddienst te gaan of stuurt hij een ziekenwagen.

Richtlijnen

Voor huisbezoeken:
 • Gelieve huisbezoeken aan te vragen via het klassieke nummer: 053 83 19 18
 • Vraag uw huisbezoek zo mogelijk voor 10u aan.
 • Gelieve uw naam en volledig adres aan de praktijkassistente door te geven.
 • Probeer zo veel mogelijk naar onze praktijk te komen.
 • Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor de allerziekste patiënten en ouderen die moeilijk te been zijn. Wij kunnen veel efficiënter consulteren in onze praktijk en daar hebben wij ook meer onderzoeksmogelijkheden en apparatuur voorhanden. Overleg met de collega's op de praktijk is een extra troef.
Voor het maken van een afspraak:

Wij verkiezen dat u online een afspraak maakt. U kunt uw afspraak online maken via een heel gebruiksvriendelijk programma.

 • Indien niet mogelijk online te reserveren, kan u bellen naar het nummer 053 83 19 18.
 • Gelieve uw naam en telefoon / GSM-nummer aan de praktijkassistente mee te delen.
 • Gelieve de dringendheid van uw raadpleging te vermelden (vb. voorschrijven van medicatie is niet dringend, een kind met hoge koorts is wel dringend).
 • Per consultatie geven wij maar aandacht aan 1 patiënt.
 • Voorziet u een langere afspraak (vb. een moeilijk probleem, een uitgebreid onderzoek, een diepgaand gesprek), kan u een dubbele afspraak boeken.
Voor het bekomen van voorschriften:
 • Bij voorkeur voorzien we voldoende voorschriften tot uw volgende consultatie. Dit bespaart ons administratief werk. Houd er rekening mee dat een voorschrift slechts 3 maanden geldig blijft.
 • Via een online afspraak kan u eventueel reeds uw nodige medicatie en dosis in de vrije tekst noteren.
Voor telefonisch contact met uw huisarts:
 • De arts zal tijdens de raadpleging de telefoon slechts bij uitzondering aannemen.
  Wij opteren voor een serene consultatie waarbij de patiënt in het kabinet aanwezig centraal staat.
 • Voor dringende contacten met uw huisarts, kan u uw telefoonnummer doorgeven aan de praktijkassistente waarna uw arts u zelf zal contacteren.
 • Voor resultaten kan u bellen op een door de huisarts afgesproken telefoonnummer en uur.
Over de verwerking van uw persoonsgegevens en privacy:
 • wij geven geen persoonsgegevens of andere gevoelige informatie door via email
 • gevoelige informatie kan u ophalen aan de balie

Wij hopen met bovenstaande huisregels u op een zo goed mogelijke manier van dienst te zijn.

Nieuws en Informatie

EIKENPROCESSIERUPSEN

 
De brandharen van de eikenprocessierups veroorzaken een urticariële reactie of netelroos, een pijnlijke rode huiduitslag met hevige jeuk. Tussenkomst van een geneesheer is meestal noodzakelijk. Omdat de irriterende haren nog jaren na de dood van de rups actief blijven, wordt de bestrijding ervan beter overgelaten aan gespecialiseerde diensten.
 
 
 Symptomen
 

Bij huidcontact kan binnen de acht uur een pijnlijke rode huiduitslag ontstaan, met hevige jeuk. De huidreactie kan zichtbaar worden op de onbedekte huid, maar ook op andere delen van het lichaam. De brandharen verspreiden zich gemakkelijk, door zweet, krabben en wrijven of via de kleding.

Bij contact met de ogen ontstaat na één tot vier uur een conjunctivitis (rode pijnlijke en tranende ogen). Indien de brandharen dieper in het oogweefsel doordringen, kunnen ernstige ontstekingsreacties optreden, die in zeldzame gevallen zelfs tot blindheid kunnen evolueren.

Bij het inademen van de brandhaartjes treedt irritatie op van de luchtwegen. Dit gaat gepaard met niezen, keelpijn, slikstoornissen en eventueel ademhalingsmoeilijkheden door spasme van de luchtwegen.

Bij inname kunnen ontstekingen ontstaan van het mondslijmvlies en het maagdarmkanaal. Dit gaat gepaard met symptomen als speekselvloed, overgeven en buikpijn.

Iemand die vaak met eikenprocessierupsen in aanraking komt, krijgt steeds hevigere klachten, bij elk hernieuwd contact. In ernstige gevallen kan een levensbedreigende anafylactische shock optreden (urticaria, transpireren, zwellingen in de mond en keel, ademhalingsmoeilijkheden, bloeddrukdaling en bewusteloosheid).

   

Behandeling

De eerste hulp bij contact met de eikenprocessierups hangt af van het type contact en de ernst van de symptomen.

Bij algemene symptomen

Personen die naast lokale symptomen ook algemene symptomen vertonen zoals malaise, duizeligheid, braken, worden best doorverwezen naar het ziekenhuis.

Bij huidcontact

 • Ontdoe je van alle kleren en behandel deze verder met handschoenen. Was de kleren (zo warm mogelijk) en laat ze drogen in de droogkast.

 • Was huid en haar uitgebreid met water en zeep.

 • Strip eventueel de huid met plakband om vastzittende brandharen te verwijderen. Borstel de haren goed uit.

 • Bij hevige jeuk kunnen antihistaminica verlichting brengen. Raadpleeg een arts bij ernstige huiduitslag.

Bij contact met de ogen

 • De ogen moeten gespoeld worden. Dit gebeurt best door een oogarts, die eerst een lokaal verdovend middel in het oog aanbrengt.

 • Na het spoelen moeten de ogen zorgvuldig onderzocht worden op de aanwezigheid van achtergebleven brandharen.

 • Brandharen die diep in het oogweefsel zijn doorgedrongen, moeten chirurgisch verwijderd worden.

Bij contact met de luchtwegen

 • De symptomen moeten geëvalueerd worden door een arts, die een symptomatische behandeling zal instellen. Deze kan bestaan uit antihistaminica en /of corticoïden en aerosols of inhalators.

Bij inname (in het spijsverteringsstelsel)

 • Men kan de ingenomen hoeveelheid verdunnen door het drinken van een groot glas water. Het verwijderen van de brandharen uit de mond lukt soms door voorzichtig te schrapen met een spatel of een gaasje of door het strippen met plakband.

Vaak is een endoscopisch onderzoek onder algemene anesthesie nodig voor het verwijderen van brandharen, die diep doorgedrongen zijn in de mond, de keelholte of de slokdarm.

    

Toxiciteit

De brandharen op de rug van de rupsen lopen uit op een punt en bevatten weerhaakjes. Zij komen gemakkelijk los bij aanraking of worden meegevoerd door de wind, zodat ook wandelaars en fietsers kunnen worden getroffen. De haartjes zijn slechts 0,2 tot 0,3 millimeter lang, maar elke rups heeft er honderdduizenden tot een miljoen van.

Door hun speciale vorm blijven de haartjes gemakkelijk in de weefsels hangen en kunnen de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. Hier veroorzaken zij huiduitslag (urticariële reactie of netelroos), zwellingen, rode ogen en jeuk door vrijkomen van histamine (een stof die normaal vrijkomt bij allergische reacties).

De haren verschijnen vanaf ongeveer half mei tot eind juni op de rupsen. De haren blijven ook na het vertrek van de rupsen in de nesten, die aan de stammen en dikke takken hangen, aanwezig. Na jaren kunnen deze nesten bij aanraking nog overlast veroorzaken.

Ook dieren, met name honden, kunnen last hebben van de brandharen van de rups.

 
Risico
De meeste symptomen zijn eerder vervelend en kunnen symptomatisch worden behandeld. Indien braken, duizeligheid en koorts optreden, is het raadzaam naar het ziekenhuis te gaan.

Iemand die vaak met eikenprocessierupsen in aanraking komt, krijgt steeds hevigere klachten. In ernstige gevallen kan een levensbedreigende anafylactische shock optreden.

 
Preventie
Het vermijden van een tweede contact is zeer belangrijk voor personen die reeds in aanraking kwamen met de eikenprocessierups, omdat bij elk hernieuwd contact de reacties heviger kunnen worden. Dit geldt vooral voor mensen die beroepshalve veel tijd doorbrengen in geteisterde gebieden. Dit kan door het dragen van persoonlijke beschermende kledij: rubber handschoenen en laarzen, volledige overall en stofmasker en –bril.

De brandharen worden gemakkelijk verspreid door de wind. In endemische gebieden zijn er daarom enkele voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Van mei tot september de was niet buiten laten drogen.
 • Groenten uit de tuin zorgvuldig wassen.
 • Enkele dagen voor het maaien van het gazon het gras besproeien met water, zodat de brandharen diep in de grond kunnen doordringen.
 • Kinderen niet buiten laten spelen in de nabijheid van een aangetaste boom. Op grotere afstand kan je hen beschermen met lange mouwen, lange broekspijpen, een pet en eventueel een zonnebril.

Bestrijding

Probeer in geen geval de eikenprocessierups zelf te bestrijden. Bij onoordeelkundig gebruik van insecticiden of bij het wegspuiten met een hogedrukreiniger worden meer problemen gecreëerd dan opgelost. De irriterende haren kunnen nog jaren na de dood van de rups actief blijven. Als zij bij de bestrijding in de omgeving terecht komen, kunnen zij nog jarenlang overlast bezorgen.

Laat de bestrijding over aan gespecialiseerde diensten (bel hiervoor de brandweer). De meest doeltreffende methode bestaat uit het wegbranden of opzuigen van de rupsen en hun nesten en dit liefst vroeg in het seizoen wanneer de brandharen nog niet ontwikkeld zijn.

  
Meer weten?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, de Thaumetopoea processionea. Deze vlinder legt op het einde van de zomer eitjes in de toppen van eikenbomen. Van half april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. De jonge rupsen zijn oranjekleurig en hebben lange haren, die nog niet netelend zijn. Na een drietal vervellingen worden ze grijs met een donkere band op de rug en ontstaan de eerste brandharen. Dit is van half mei tot juni. In juli verpoppen de rupsen zich en in augustus ontpoppen zij zich tot vlinders die op hun beurt weer eitjes gaan leggen.

De brandharen kunnen zeer lang actief blijven, zelfs na de dood van de rupsen.

De eikenprocessierupsen leven in groepen bijeen en maken op de stammen of dikkere takken grote nesten: een dicht spinsel van vervellingshuidjes, met brandharen en uitwerpselen. Zij voeden zich ’s nachts. Zij verplaatsen zich in lange rijen (vandaar processie) naar hun voedsel, de eikenbladeren. Zij kunnen een hele boom kaalvreten.

In België komen zij hoofdzakelijk voor in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Problemen doen zich voor vanaf half mei (door de rupsen) tot in september (door lege nesten vol brandharen).

Verlofregeling 2019

 Dokter Sima Nissan is in verlof van woensdag 31 juli tot en met maandag 5 augustus

 Dokter Charlotte Goemaere is in verlof van woensdag 10 juli tot en met dinsdag 16 juli

 Dokter Elke Ottoy zal afwezig zijn op woensdag 17 juli

 Dokter Evert Geerts gaat met verlof van maandag 22 juli tot en met vrijdag 2 augustus

 Dokter Elke Ottoy is in verlof van zaterdag 3 augustus tot en met zondag 18 augustus

 Dokter Evelien De Prez is in verlof van vrijdag 16 augustus tot en met dinsdag 27 augustus

 Dokter Geert Goossens is in verlof van maandag 23 september tot en met woensdag 9 oktober

Online preventieplatform

Maak kennis met EMMA.

        Emma.health is een online preventieplatform voor en door huisartsen.

        Via de website kan u als patient uw risico berekenen op de meest voorkomende chronische aandoeningen en uw levensstijl in kaart brengen.

        www.emma.health. 

Onze nieuwe site

Welkom op de nieuwe site van het Medisch Huis Haaltert.

Graag horen wij uw reakties en reflekties omtrent deze nieuwe website via onze facebookpagina.

Medisch Huis Haaltert

Achterstraat 1A
9450 Haaltert
Oost Vlaanderen
Belgie

Contact
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 053 83 19 18
Fax: 053 83 56 57

site door CareCoach